Ochrana osobních údajů

Naše společnost, se zavazuje poskytnuté osobní údaje chránit. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá.

Chráníme Vaše osobní údaje

Ve společnosti NH Car, s.r.o., se sídlem Chodecká 2341/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 25114719, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 50929 (dále jen „NH Car“) se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá.

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme platnou právní úpravou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), které nabývá účinnosti ke dni 25. května 2018.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje v NH Car zpracováváme. Naleznete zde také způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo jak například provést opravu osobních údajů.

Udělali jsme vše pro to, aby Zásady byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo jeho část vysvětlíme. Doporučujeme Vám, abyste si informace uvedené v Zásadách pečlivě přečetli a průběžně sledovali jejich obsah, jelikož dokument může být aktualizován.

Můžete se na nás kdykoliv obrátit písemně na adrese Chodecká 2341/2, Břevnov, 169 00 Praha 6, e-mailem na adrese gdpr@nhcar.cz, telefonicky na +420281021626 či v některé z našich provozoven.